מיתוג // BORN&RAISED

BORN&RAISED הינו אתר תוכן המרכז את כל המידע והפעילויות בתחום מימון המונים בישראל.

הלוגו מדמה את אלמנט "בר הגיוס" המזוהה והקיים בכל פרויקט מימון המציג את אחוזי הגיוס
של הפרויקט.


המיתוג כולל עיצוב לוגו ובניית שפה גרפית, עיצוב כרטיס ביקור וניירת משרדית.

מיתוג ניירת משרדית